18 marca 2015

Santiago de Compostela: Polski przewodnik + informacje praktyczne [Fotografie]

Santiago de Compostela Hiszpania Polski Przewodnik Zdjęcia Fotografie Opis Historia Zwiedzania Foto
Santiago de Compostela to nie tylko słynna katedra, po której znajduje się tutaj praktyczny przewodnik dostępny po polsku, ale również Santiago de Compostela to jedno z najsłynniejszych miejsc pielgrzymkowych nie tylko w Hiszpanii, ale w całej Europie. Drogi św. Jakuba do Santiago de Compostela prowadzą z Portugalii, Francji, różnych zakątków Hiszpanii, a nawet i Polski, Ukrainy lub Estonii. Co w ma sobie takiego wyjątkowego to miasto położone w północnej Hiszpanii i dlaczego każdego roku Santiago de Compostela w Hiszpanii jest odwiedzane przez tysiące turystów?

Zapraszamy do poznania sanktuarium Santiago de Compostela - w tym słynnej katedry, w której znajduje się legendarny grób św. Jakuba, a także zobaczenia obszernej galerii zdjęć zdjęć oraz fotografii z Santiago. Na końcu zamieszczamy darmowy przewodnik, który można wydrukować i wziąć ze sobą w podróż, jeśli ktoś będzie się wybierał do Santiago de Compostela.


Santiago de Compostela - historia i opis

Miasto Santiago de Compostela leży w północno-zachodniej Hiszpanii, niedaleko granicy z Portugalią. Leży ono w prowincji A Coruña, a jednocześnie jest stolicą Galicji. Według legendy nazwa miasta ma pochodzić od słów campus stellae, co oznacza po łacinie pole gwiazd. Legenda głosi, że to właśnie w tym miejscu eremita Pelayo miał zobaczyć w nocy deszcz spadających gwiazd, co miało mu wskazać miejsca, w którym jest pochowany św. Jakub. Pelayo podzielił się swoją wizją z miejscowym biskupem - Teodomirem z Iria, a ten zlecił zbadać sprawę i faktycznie odkryto na miejscu obecnej katedry grób zawierający szczątki apostoła. 

Santiago de Compostela Hiszpania Polski Przewodnik Zdjęcia Fotografie Opis Historia Zwiedzania Foto

Wcześniej tereny obecnego Santiago de Compostela należały do Rzymian, którzy w tym miejscu urządzili duży cmentarz. W kolejnych wiekach tereny obecnego miasta przechodziły przez ręce Swebów, Wizygotów, a w VIII wieku były w rękach Arabów, by dalej wejść w część Królestwa Asturii. W kolejnych wiekach Santiago de Compostela wyrosło nie tylko na stolicę polityczną regionu, ale również stolicę pielgrzymkową.

Santiago de Compostela Hiszpania Polski Przewodnik Zdjęcia Fotografie Opis Historia Zwiedzania Foto

Santiago de Compostela jest położone na pogórzu Gór Kantabryjskich, o których pisaliśmy tutaj: Hiszpania: Góry Kantabryjskie widziane z lotu ptaka [Zdjęcia]>>>, a które to są jednymi z bardziej malowniczych gór północnej Hiszpanii. Miasto obecnie zamieszkuje ok 100 000 mieszkańców, a zajmuje ono powierzchnię ok 220 km kwadratowych. O mieście było głośno w polskich mediach, kiedy to doszło w Santiago de Compostela do katastrofy kolejowej 24 lipca 2013 roku, a w wyniku której śmierć poniosło 79 osób. Centrum Santiago de Compostela jest wpisane na światową listę UNESCO

Santiago de Compostela i św. Jakub

Święty Jakub był jednym z apostołów Jezusa Chrystusa i miał on po jego śmierci prowadzić działalność misyjną wśród Celtów na Półwyspie Iberyjskim. W 44 r n.e. umarł śmiercią męczeńską w Jerozolimie. W jaki sposób zmarł św. Jakub? Herod Agryppa I, wnuk Heroda Wielkiego, miał kazać ściąć go mieczem. Tradycja utrzymuje, że św. Jakub przed śmiercią żałował swego kata, a ten wzruszony taką postawą, nawrócił się na wiarę chrześcijańską. W 813 roku odnaleziono szczątki św. Jakuba według legendy przywołanej wcześniej. Na miejscu grobu wybudowano kościół, który wielokrotnie przebudowany przez wieki dziś stanowi jeden z najważniejszych obiektów w całym Santiago de Compostela.

Santiago de Compostela Hiszpania Polski Przewodnik Zdjęcia Fotografie Opis Historia Zwiedzania Foto

Św. Jakub nazywany jest Większym, dla odróżnienia od Jakuba Mniejszego (Młodszego) Apostoła. W Kościele Zachodu św. Jakub jest patronem Hiszpanii i Portugalii, walk z islamem, zakonów rycerskich oraz opiekunem pielgrzymów. W Kościele Wschodu patronuje rybakom, którzy zanoszą do niego modlitwy o obfite połowy i szczęśliwe wiatry. W ikonografii św. Jakub jest również patronem aptekarzy, drogistów, pielgrzymów, robotników, żebraków; dawniej patron woskowników, wojowników, kapeluszników.

Santiago de Compostela - przewodnik

Santiago de Compostela to popularne miejsce pielgrzymowania osób z całego świata, a także miejsce chętnie odwiedzane przez turystów z całego świata. Już od średniowiecza jest to znany ośrodek kultu i pielgrzymowania - kiedyś było to jedno z trzech najważniejszych miejsc na pielgrzymki, obok Rzymu oraz Ziemi Świętej. Przed katedrą w Santiago de Compostela, która jest opisana poniżej, można kupić bardzo charakterystyczny element związany z Santiago de Compostela - muszlę pielgrzymią, symbol św. Jakuba. 

Santiago de Compostela Hiszpania Polski Przewodnik Zdjęcia Fotografie Opis Historia Zwiedzania Foto

Katedra w Santiago de Compostela

 • Historia katedry w Santiago de Compostela

Król Alfonoso II zlecił wznieść kaplicę w miejscu, w którym według legendy miał się pojawić deszcz spadających gwiazd, który miał wskazać miejsce grobu św. Jakuba.  Kaplicę następnie powiększono w 829 i 899 roku w stylu wczesnoromańskim. W 997 roku podczas inwazji Arabów na Półwysep Iberyjski dowódca wojsk Kalifatu Kordowy kazał zniszczyć rozbudowaną do kościoła kaplicę, a część jej wyposażenia przeniesiono w inne miejsca, na przykład ozdobne wrota i dzwony przeniesiono do Wielkiego Meczetu w Kordowie.

Santiago de Compostela Hiszpania Polski Przewodnik Zdjęcia Fotografie Opis Historia Zwiedzania Foto

W 1075 roku król Alfonos VI Kastylijski zlecił budowę monumentalnej świątyni, która swoim planem  nawiązuje do wzniesionego z cegły kościoła klasztornego Św. Sernina w Tuluzie. Budowa katedry w Santiago de Compostela trwał kilkadziesiąt lat i odbywała się ona w kilku fazach. Uroczysta konsekracja katedry miała miejsce w 1211. Kościół był wielokrotnie przebudowywany w wiekach XVI - XVIII.

 • Zwiedzanie katedry: fasada południowa

Fasada południowa katedry w Santiago de Compostela znajduje się przy placu Praza das Praterias, który kiedyś był miejscem handlu srebrem. Przy placu wznoszą się dwie wieże; barokowa Wieża Zegarowa (Torre del Reloj) oraz Wieża Skarbca. Południowa fasada katedry, po hiszpańsku Puerta de las Platerias jest cennym przykładem architektury i rzeźby romańskiej. Powstała ona w większości w 1112 i 1117 roku, a jest to dzieło artystów z Francji. Dwa tympanony portali zawierają płaskorzeźbione przedstawienia figuralne - na lewym znajdują się sceny kuszenia Chrystusa oraz przedstawienie Jawnogrzesznicy. Dla odmiany prawy tympanon przedstawia sceny pasyjne: biczowanie, koronowanie, uzdrowienie oraz pokłon trzech króli. 

Santiago de Compostela Hiszpania Polski Przewodnik Zdjęcia Fotografie Opis Historia Zwiedzania Foto

 • Zwiedzanie katedry: fasada wschodnia

Wschodnia fasada katedry w Santiago znajduje się przy Praza da Quintana. Do wnętrza katedry prowadzą dwa portale z dwoma reprezentacyjnymi wejściami, znanymi jako Święte Wrota i Wrota Królewskie. Fasada ta została zaprojektowana przez Fernandeza Lechuga i wzniesiona w 1611 roku. Ozdobiona ona została według projektu Mastera Mateo figurami przedstawiającymi proroków i patriarchów. Powyżej portalu figury Św. Jakuba i jego dwóch uczniów.

 • Zwiedzanie katedry: fasada północna

Jeśli ktoś z Was będzie przemierzał całą drogą św. Jakuba, to zakończyć ją powinien właśnie przy fasadzie północnej katedry w Santiago de Compostela. To właśnie przy tej czteroosiowej fasadzie mieści się wejście, stanowiące metę Drogi Świętego Jakuba. Wejście to zdobi tzw. Portal Rajski (po hiszpańsku Puerta de la Francigena). Został on pierwotnie wzniesiony w 1122 roku przez ówczesnego skarbnika katedry, jednak wejście to zostało zniszczone w XVII wieku, a obecna barokowa elewacja pochodzi z XVIII wieku i zdobią ją figury św. Jakuba oraz Alfonsa III Wielkiego oraz Ordona II z Leonu. 

Santiago de Compostela Hiszpania Polski Przewodnik Zdjęcia Fotografie Opis Historia Zwiedzania Foto

 • Zwiedzanie katedry: fasada zachodnia

Fasada zachodnia katery jest najbardziej znanym chyba obrazkiem z całego Santiago de Compostela. To właśnie tą fasadę zobaczymy na większości pocztówek oraz zdjęć z Santiago. Jest ona znana, jako Fachada de la Plaza del Obradoiro. Po je dwóch stronach znajdują się dwie średniowieczne wieże wzbogacone obfitą dekoracją rzeźbiarską z XVIII w. Wysokość wieży to 76 metrów, a zostały one wzniesione na planie kwadratu. Wieża północna (Torre de la Carraca) wieńczy figura ojca Św. Jakuba, Zebedeusza, a na zwieńczeniu wieży południowej (Torre de las Campanas) znajduje się figura Marii Salome, która była matką św. Jakuba. 

Fasadę zachodnią zaprojektował Fernando Casas y Nóvoa, a realizacja projektu miała miejsce w latach 1738-1750. W części środkowej fasady znajdziemy liczne figury, m.in. Św. Jakuba Większego oraz jego uczniów Atanazjusza i Theodomira (wszyscy trzej ukazani są jako pielgrzymi). Wejście główne do górnego kościoła poprzedza niewielki kwadratowa plac, do którego prowadzą cztery ciągi schodów. Poniżej placu znajduje kruchta kościoła dolnego (Igrexa Baixa), której portal zdobią figury królów Izraela Dawida i Salomona. 

Santiago de Compostela Hiszpania Polski Przewodnik Zdjęcia Fotografie Opis Historia Zwiedzania Foto

Od strony południowej obok fasady znajduje się wejście do późnogotyckich krużganków, które wzniesiono w 1533 roku, a których budowę zlecił Fonseca, późniejszy arcybiskup Toledo. Natomiast od strony północnej znajduje się wejście do barokowego pałacu Gelmirez, powstałego na miejscu dawnej XII-wiecznej budowli.

 • Wnętrza katedry: Portal Chwały - Pórtico de la Gloria

Portal Chwały składa się z trzech części, które prowadzą do wnętrza korpusu nawowego, a jego proporcje w pełni są dostosowane do szerokości naw. Portal Chwały jest cennym przykładem rzeźby romańskiej XII wieku. W dużej mierze powstał on w lata 1168-1188, za czasów panowania króla Leónu Ferdynanda II. Autorem rzeźb jest Mistrz Mateo. Duże wrażenia na odwiedzających pielgrzymach robi zawsze portal środkowy ze sceną Sądu Ostatecznego gdzie została silnie wyeksponowana sfera niebiańska, którą tworzy tympanon, archiwolta oraz górne partie ościeży. Zobaczyć tam można Chrystus na majestacie jako Odkupiciel (ukazujący rany po śmierci krzyżowej) otoczony wizerunkami Czterech Ewangelistów. W bocznych partiach ukazane są wizerunki aniołów z Arma Christi w rękach. Na archiwoltach zostały ukazane wizerunki 24 Starców Apokalipsy strojących instrumenty muzyczne. Sfera piekła została zawarta w dolnej części portalu, ilustrują ją płaskorzeźbione demony. Dysproporcja pomiędzy sferą niebiańską i piekielną odpowiada ideowej treści którą jest zwycięstwo Zbawienia nad grzechem.

Santiago de Compostela Hiszpania Polski Przewodnik Zdjęcia Fotografie Opis Historia Zwiedzania Foto

 • Botafumeiro w Santiago de Compostela

Na skrzyżowaniu naw w katedrze, gdzie odbywa się liturgia Eucharystii wisi Botafumeiro - wielki trybularz okadzający całe wnętrze kościoła podczas najważniejszych nabożeństw, czyli wielka kadzielnica. Zachowany do dnia dzisiejszego mechanizm do rozkołysania trybularza pochodzi z 1604. Obecny botafumeiro wykonał złotnik José Losada w 1851. Dzieło wykonane zostało z mosiądzu i brązu zaś jego powierzchnia jest posrebrzana. Waży ono waży 80 kg i ma 1,60 m wysokości. Kadzielnica pełni funkcję głównie liturgiczną; jej wielkość umożliwia okadzenie całego wnętrza katedry i włączenie do aktu Eucharystii tłumów pielgrzymów zgromadzonych w jej wnętrzu. Ciekawostką jest to, że to właśnie w katedrze w Santiago de Compostela zapoczątkowano używanie kadzidła podczas mszy, by zneutralizować zapach pielgrzymów, a z czasem kadzidło stało się ważnym symbolem związanym z liturgią.

Santiago de Compostela Hiszpania Polski Przewodnik Zdjęcia Fotografie Opis Historia Zwiedzania Foto

 • Krypta

Krypa, w której znajdują się relikwie św. Jakuba, znajduje się pod głównym ołtarzem. Była i często dalej jest to finalne miejsce wielu pielgrzymów. W krypcie są przechowywane szczątki św. Jakuba oraz jego dwóch uczniów - Atanazjusza i Theodomira. Srebrny relikwiarz wykonwał Jose Losada w 1886 roku, po uznaniu autentyczności relikwii św. Jakuba przez papieża Leona XIII w 1884 roku.

Inne zabytki i atrakcje turystyczne Santiago de Compostela

+ Klasztor S. Martín Pinario pochodzący z XVII wieku z kościołem o renesansowej fasadzie 
+ Kościół S. María do Sar z XII wieku z pozostałościami klasztoru romańskiego
+ Kaplica Capilla das Angustias de Abaixo pochodząca z XVIII wieku
+ Szpital Hospital Real z 1489 roku
+ Kolegium S. Xerónimo (z XVI, XVII wieku), Fonseca (z XVI, XVII wieku) i S. Clemente (z XVII wieku)
+ Plac Praza de España, który jest jednym z najpiękniejszych w Hiszpanii, otoczony wspaniałymi starymi budynkami
+ Place wokół katedry: Praza do Obradoiro, Praza das Praterías, Praza da Quintana, Praza da Inmaculada

Santiago de Compostela Hiszpania Polski Przewodnik Zdjęcia Fotografie Opis Historia Zwiedzania Foto

Santiago de Compostela: Lokalny przewodnik polski dla pielgrzymek i grup

Szukasz polskiego przewodnik po Santiago de Compostela? Napisz do nas na info@infolizbona.pl, a my możemy Ci pomóc znaleźć lokalnego przewodnika z językiem polskim dla grup zorganizowanych oraz pielgrzymek. Napisz podobnie, jeśli zainteresowała Cię tematyka Santiago de Compostela i miałbyś ochotę dowiedzieć się więcej na temat katery i innych zabytków oraz atrakcji w Santiago de Compostela.

Santiago de Compostela Hiszpania Polski Przewodnik Zdjęcia Fotografie Opis Historia Zwiedzania Foto

Droga św. Jakuba do Santiago de Compostela

Po hiszpańsku nazywa się ona Camino de Santiago. Jest to jeden z najpopularniejszych szlaków pielgrzymkowych w Europie. Co ciekawa: nie ma jednej trasy pielgrzymki, a uczestnicy mogą dotrzeć do celu jednym z wielu szlaków.

Droga św. Jakuba oznaczona jest muszlą św. Jakuba, która jest także symbolem pielgrzymów, i żółtymi strzałkami. Przybycie pierwszego udokumentowanego pielgrzyma do Santiago de Compostela - francuskiego biskupa Le Puy Godescalco - datuje się na rok 950. Jednak największe nasilenie ruchów pielgrzymkowych przypada na wiek XI–XIV. W odróżnieniu od znanych w Polsce masowych pielgrzymek pieszych do Częstochowy czy Kalwarii, droga św. Jakuba przeznaczona jest dla pątników indywidualnych lub małych grup, bez względu na wyznanie i narodowość, chcących doświadczyć w drodze ciszy i duchowej przemiany. 

Santiago de Compostela Hiszpania Polski Przewodnik Zdjęcia Fotografie Opis Historia Zwiedzania Foto

Drogę św. Jakuba przebył również częściowo papież Jan Paweł II, który był w Santiago dwukrotnie i raz przeszedł niewielki odcinek Camino Frances. Po wizycie Jana Pawła II w Santiago de Compostela w 1982 roku Rada Europy uznała Drogę św. Jakuba za drogę o szczególnym znaczeniu dla kultury kontynentu. Szlak św. Jakuba został ogłoszony pierwszym Europejskim Szlakiem Kulturowym w październiku 1987 roku, a wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO w 1993. 

Mapa szlaków św. Jakuba w Europie

Santiago de Compostela Hiszpania Polski Przewodnik Zdjęcia Fotografie Opis Historia Zwiedzania Foto


Poradnik w drodze do Santiago de Compostela w Hiszpanii

Już teraz możesz dobrze przygotować się do swojej wędrówki do Santiago de Compostela w Hiszpanii. Poradnik pt. "Moje pierwsze Camino. Jak dobrze przygotować się do pierwszego Camino" pomaga w przygotowaniach do swojego pierwszego, samodzielnego Camino. Znajdują się w nim informacje, jak zaplanować trasę pielgrzymki do Santiago, jak się spakować, jakie buty wybrać, ile kosztuje Camino oraz wiele informacji praktycznych.
Grupa społecznościowa na FB: Portugalski szlak Camino de Santiago - Polska Grupa

Wszystkich fanów szlaku św. Jakuba wiodącego z Portugalii do Santiago de Compostela gromadzi również polska grupa na Facebook, której nazwa to Portugalski szlak Camino de Santiago - Polska Grupa. Do grupy można dołączyć tutaj >>>

Znajdują się tam relacje innych podróżników z portugalskiego Caminho, opinie, porady i wskazówki na temat szlaku św. Jakuba z Portugalii do Hiszpanii. Polecam również:

3 komentarze:

 1. Ciekawy, subiektywny artykuł. Wiele przydatnych informacji.
  Pozdrawiam/Krzysiek

  OdpowiedzUsuń
 2. Bardzo dobrze się czyta. Brakuje mi tylko informacji o widocznym na zdjęciach, trwającym remoncie zasłaniającym katedrę. Kiedy on się zakończy?

  OdpowiedzUsuń
 3. Cześć! W przyszły wotrek wybieram sie na Sandiago i chciałabym pobrać Twój przewodnik, niestety nie udaje mi się!Czy zechaiałbyś mi pomóc?

  OdpowiedzUsuń